Hình thức thanh toán

1.Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng: thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận được hàng.hoặc chuyển khoản :

2.Thanh toán chuyển khoản:

Chủ TK: Công ty TNHH TM DV MYLINK

Số TK: 2100.80700.000068 Ngân hàng Eximbank chi nhánh bình phú Q6 tp HCM

Hoặc thông qua tài khoản cá nhân:

Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Diễm Số TK: 2100.1026.1000.406 Ngân hàng Eximbank chi nhánh bình phú Q6 tp HCM